Ga naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Praktijk om de Hoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Als eigenaar van Praktijk om de hoek, ben ik, Laura van der Mark, verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens die mijn bedrijf verwerkt. Je kunt me bereiken via:
E-mail: leerkriebels.utrecht @ gmail.com
Telefoonnummer: 06 836 549 62

Persoonsgegevens

Praktijk om de Hoek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens
 • Functietitel
 • Informatie over de interactie met de site en diensten
 • Betalingsinformatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Niet van toepassing

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Praktijk om de Hoek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op ons platform.
 • Om je gepersonaliseerde content te kunnen sturen, zoals inspiratiemails die aansluiten bij jouw specifieke behoeften en interesses.
 • Om je betalingen te kunnen verwerken voor onze diensten.
 • Om je deelname aan onze coaching- en begeleidingssessies te kunnen beheren.
 • Om feedback te verzamelen over onze diensten om deze te kunnen verbeteren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk om de Hoek neemt niet besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaarbeleid voor Persoonsgegevens – Praktijk Om de Hoek

Praktijk Om de Hoek neemt de privacy van haar klanten serieus en houdt zich aan de wettelijke regels rondom de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid beschrijft hoe lang we persoonsgegevens bewaren en hoe we deze gegevens veilig verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. De specifieke bewaartermijn kan variëren afhankelijk van het type gegevens en het doel van de verwerking.

 • Klantprofielen en notities van coachingssessies: We bewaren deze gegevens voor de duur van de coaching of begeleiding, plus een extra periode van 2 jaar daarna. Deze extra periode stelt ons in staat om vragen te beantwoorden of geschillen op te lossen die na afloop van de coaching of begeleiding kunnen ontstaan.
 • Facturen en andere financiële documenten: In overeenstemming met de Nederlandse belastingwetgeving bewaren we deze gegevens gedurende 7 jaar.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op juli 2023. We behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Om de Hoek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het delen van gegevens met een boekhouder voor belastingdoeleinden, of met een andere zorgverlener in het kader van een gecoördineerde zorgaanpak. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Om de Hoek gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Om de Hoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar leerkriebels.utrecht @ gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Om de Hoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit omvat fysieke beveiligingsmaatregelen zoals beveiligde opslagfaciliteiten, en technische maatregelen zoals encryptie en beveiligde netwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op juli 2023. We behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.